Du er logget inn som

 

Innmelding

Som medlem i Norges Husflidslag støtter du arbeidet med å videreføre holdbart håndverk og en levende kulturarv. Les mer om vårt arbeid og se de gode medlemsfordelene.

Vi har flere ulike medlemstyper:

Hovedmedlem, kr. 670,
Ung Husflid-medlem (under 26 år), kr. 200
Husstandsmedlem, kr. 450

 

For å melde deg inn:
Send en e-post til med følgende opplysninger

Fornavn og etternavn
Gateadresse, postnummer og poststed
Mobilnummer
E-post
Fødselsdato
Ønsket lokallag
Medlemstype
Navn, mobilnummer og e-post til forelder/foresatt dersom nytt medlem er under 15 år
Navn på hovedmedlem bosatt på samme adresse dersom du vil bli husstandsmedlem

 

Du kan også melde deg inn via telefon 22 00 87 00 eller per brev til:
Norges Husflidslag, Medlemsservice, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo.

0